Saker til behandling:

  • Årsberetning og regnskap for 2021
  • Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2023
  • Valg
  • Tid og sted for årsmøtet 20232
  • Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til Veterinærforeningens sekretariat senest 10. oktober 2022.

Leder i valgkomiteen er Ole Alvseike, Guro Myhrene og Ingeborg Sveinsdottir