Saker til behandling:

  • Årsberetning og regnskap for 2021
  • Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2023
  • Valg
  • Tid og sted for årsmøtet 2023
  • Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til Veterinærforeningens sekretariat senest 9. november 2022.

Medlemmer i valgkomiteen er Svein Bakke, tlf. 90 18 40 10, Lars Stokke, tlf. 41 57 29 29, Ingunn Risnes Hellings, tlf. 99 70 14 01,