Saker til behandling:

  • Årsberetning og regnskap for 2021
  • Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2023
  • Valg
  • Tid og sted for årsmøtet 2023
  • Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til Veterinærforeningens sekretariat innen 24. oktober 2022.

Medlemmer i valgkomiteen er Trond Erik Østebø (leder), Tlf. 90 61 68 57, Britt Helene Villand Lindheim og Line Bredli-Kraemer