Saker til behandling:

  • Årsberetning og regnskap for 2021
  • Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2023
  • Valg
  • Tid og sted for årsmøtet 2023
  • Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til Veterinærforeningens sekretariat innen 27. september 2022.

Medlemmer i valgkomiteen er Vigdis Rædergård (leder), Tlf. 92 85 06 20Emma Elisabeth Wright og Øystein Klemp.