Generalforsamlingen skal:

  • Godkjenne innkalling og sakliste.
  • Velge møteleder. Møteleder kan ikke være medlem av styret.
  • Behandle styrets årsmeldinger vedrørende økonomi og aktiviteter fra de 2 foregående årene.
  • Fastsette aktivitetsplan for de to neste årene.
  • Behandle innkomne saker og saker som styret legger fram.
  • Velge styre, styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.
  • Velge valgkomité

 

Det er ingen inkomne saker til genralforsamlingen

Saksdokumenter og lenke til Zoom finner du her 
(du må være pålogget som medlem for å se lenken)