Oppdatert, 11.12. 2020
Portforbud for fjørfe gjelder i de områdene som er definert i portforbudsforskriften og vil fortløpende endres i forhold til hvor det gjøres påvisning av syke fugler.

Videre oppfordrer Mattilsynet folk om å melde fra om funn av syke eller døde ender, gjess og svaner, måker, vadere, rovfugler, kråke og ravn. Av hensyn til smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med syke fugler.

Følg med på Mattilsynets nettsider for oppdatert informasjon.

Andre nyttige nettsider som vi anbefaler å følge med på er

Veterinærinstituttet

Folkehelseinstituttet