Gjennom høringsinnspill er vi med på å påvirke regelverk og beslutninger som politikere tar, som får betydning for oss veterinærer.

Høringsarbeidet i foreningen er meget viktig arbeid for å få frem vårt syn og for å synliggjøre veterinærenes samfunnsoppdrag.
Ofte er høringsarbeidet et samarbeid mellom Veterinærforeningen sentralt og særforeningene.

Her kan du lese alle høringsinnspillene som Veterinærforeningen sendte inn i 2022 og helt tilbake til 2011.