Les mer på Mattilsynets nettsider her.

Mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2 (covid-19) hos mink og ilder er meldepliktig i Norge, jf.meldeforskriften § 4, andre ledd. 

Symptomer er diaré, oppkast, luftveissymptomer eller økt temperatur som ikke kan tilskrives annen årsak.

Ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom du får mistanke om infeksjon forårsaket av SARS-CoV-2 hos mink eller ilder.

Se generell informasjon på Mattilsynets nettsider om koronasaken og informasjon til veterinærer om koronavirus.