Rapporten bygger på data fra flere kilder, inkludert overvåkingsprogrammer, Veterinærinstituttets diagnostikk og forskning. Rapporten oppsummerer status for ulike husdyr og vilt, og drøfter en alvorlig smittsom sykdom og en mulig helsetrussel for hver dyreart.

Se her for detaljert program og lenke til webinaret.

Hvor: Zoom

Når: 26. mai 2021, kl. 17.00 - 18.00