Den norske veterinærforening

Fortsatt øremerking av veterinærvaktmidler- stor seier for dyr og mennesker i hele landet

03.09.2019
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) kunne under et besøk i dag hos en gårdbruker i Leknes, Lofoten, fortelle at regjeringen har bestemt seg for å videreføre øremerking av veterinærvaktmidlene.

Veterinærforeningen er særdeles fornøyd med utfallet og vil berømme KrF i regjering som har arbeidet hardt og fått gjennomslag for at midlene til veterinærvaktordningen vil forbli øremerket, og at ordningen kan videreføres som den er i dag. På samme måte kjempet KrF for de ekstra 30 millionene til stimuleringstilskudd i inneværende års budsjett.

Tidligere i år ble det foreslått at øremerking av veterinærvaktmidler skulle fjernes og innlemmes i kommunenes generelle rammetilskudd. Veterinærforeningen har helt siden nyheten kom, påpekt konsekvensene av en slik endring. Gjennom møter med ulike politikere og departementer har vi fått belyst hvor viktig det er å sikre god finansiering av alle de 160 vaktområdene.

Veterinærvakten består av 160 vaktområder som tar hensyn til både geografi, dyr og befolkningstetthet. Selv om ordningen kan forbedres gjennom oppdatering og tilpasning gir den dyr og dyreeiere et svært godt tilbud slik den er i dag.

- Veterinærvakten er avgjørende for god dyre- og folkehelse, trygg mat, og beredskap mot alvorlig smittsom dyresykdom og dyretragedier i hele landet. Vi er svært fornøyde med at regjeringen har lyttet til våre innspill og nå viderefører øremerkingen av veterinærvaktmidlene. sier president i Veterinærforeningen Torill Moseng

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.