Den norske veterinærforening

Internkontrollkrav til aktører som leverer tjenester til akvaanlegg

28.01.2020
Fra 1. januar 2020 må flere tjenesteprodusenter som leverer tjenester til akvakulturnæringen, oppfylle matlovens og dyrevelferdslovens krav om internkontroll (IK-Akvakultur).

Dette vil si tjenesteprodusenter som kan føre med seg sykdomssmitte eller påvirke fiskevelferden. Dette omfatter som f.eks. dykkerfirmaer, servicebåter, fôrbåter, slaktebåter, leppefiskbåter, ensilasjebåter, fiskehelsepersonell, osv.

Fiskehelsepersonell, inkludert veterinærer har ikke vært omfattet av denne forskriften tidligere. Det er derfor viktig at de som yter fiskehelsetjenester i oppdrettsanlegg og ikke har internkontroll på plass fra før, setter seg inn i regelverket og etablerer et internkontrollsystem i tråd med dette.

Du kan lese mer på Mattilsynets nettsider om regelverksendringen. 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.