Den norske veterinærforening

Vi trenger både raushet og fakta

01.09.2018
Her kan du lese hele debattinnlegget til president Torill Moseng, som ble publisert i Dagens Næringsliv 30.08. 2018

Vi trenger både raushet og fakta

Når døden er en del av jobben er det ekstra viktig med kollegial raushet, men det er likevel ikke nok. Vi trenger mer fakta i kampen mot psykiske problemer i veterinæryrket.

Torill Moseng, president Den Norske Veterinærforeningen

Selvmordsraten blant norske veterinærer er nesten dobbelt så høy som i resten av befolkningen, fortalte Magasinet lørdag 25 august. Internasjonale studier viser dessverre til enda mer skremmende tall. I den svært personlige og ærlige kronikken «jeg ville jo ikke dø» forklarer veterinær Nina Solvang i Dagens Næringsliv hvordan og hvorfor hun selv brøt sammen etter åtte år i yrket. Hun forteller om lange arbeidsdager, en presset økonomi og det hun mener er en ukollegial bransje med «et miljø hvor baktaling … er helt normalt».

Viktig å lytte

Kampen mot psykiske problemer, og i ytterste konsekvens selvmord, kan ikke vinnes uten mer åpenhet, dialog og raushet. Solvangs kronikk er i så måte et usminket og viktig bidrag til den videre debatten om vårt yrke. Vi kan aldri diskutere eller forske oss vekk fra at veterinæryrket er krevende og fordrer evnen til å ta etisk vanskelige avgjørelser, som ikke alltid er i tråd med dyreeiernes forventning. Kjæledyr som lider må dessverre tidvis avlives. Husdyrbesetninger som vanskjøttes må tas ut. Mennesker må noen ganger få beskjed om at de er uegnet til å ha dyr. Alt dette kan være emosjonelt vanskelig og en stor psykisk belastning. Desto viktigere er det at vi, slik Solvang korrekt påpeker, viser raushet og unner kolleger suksess og fremgang selv om vi ofte er selvstendig næringsdrivende konkurrenter.

Å ta vare på sine kolleger er for øvrig ikke bare et ønske vi har. Det er et krav nedfelt i Den norske veterinærforeningens profesjonsetiske retningslinjer. Våre medlemmer forplikter seg til å følge etiske retningslinjer som blant annet beskriver vårt ansvar overfor pasienter, lovverket, samfunnet og våre kolleger. Dette er vår versjon av «skikk og bruk» og har konkretisert hvilke grunnleggende verdier som vi mener bør vernes i vår omgang med omverdenen og hverandre.

Vi tviler ikke på Solvangs opplevelser, og det kan virke som om miljøet hun jobbet i brøt med disse prinsippene. Vårt etiske regelverk slår klart fast at veterinærer skal møte klager og kritikk på en konstruktiv måte, vi skal bidra positivt til samarbeid og vi skal erkjenne våre egne kompetansegrenser, søke veiledning i vanskelige situasjoner og henvise pasienter videre ved behov.

Respekt og ansvar

Raushet og økt fokus på våre egne retningslinjer er viktig. Det er imidlertid ikke nok. Vi kan gjette og anta, men vi vet dessverre lite om årsakssammenhengene mellom veterinæryrket og psykisk helse i Norge.  I Storbritannia, USA og Australia har psykiske problemer blant veterinærer vært på agendaen lenge, men i Norge er det ikke gjort noen undersøkelser. Et forskningsprosjekt er under planlegging nettopp for å kartlegge og få mer kunnskap om årsakssammenhengene.

Mens vi venter på forskernes konklusjoner, skal vi fortsette vårt arbeid med å sikre en best mulig hverdag for landets veterinærer. Smådyrforeningen har allerede startet en fadderordning for å gi unge veterinærer en best mulig inngang i arbeidslivet. Veterinærhøgskolen har innført profesjonslære i sin nye studieplan for å gjøre studentene bedre rustet til en fremtidig krevende yrkeshverdag. For ti år siden opprettet vi kollegahjelpen, hvor veterinærer kan ringe kolleger for å snakke fritt når problemene tårner seg opp.

Veterinærforeningen tar sine medlemmers psykiske helse på alvor, men Solvangs forstemmende historie er en påminnelse om at vi kan bli enda flinkere. Nettopp derfor ser vi frem til den dagen forskerne gir oss mer fakta og dypere innsikt. Imens vil vi på nytt slå fast: Vi har nulltoleranse for ukollegial fremferd. Vi har alle et ansvar for å ta vare på hverandre og behandle hverandre med respekt.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.