Den norske veterinærforening

200 000 NOK utlyses for forskning på kreft hos hund

09.12.2019
Stiftelsen forskningsfondet kreft hos hund har for 2020 inntil 200 000 NOK til disposisjon for aktivitet som fremmer forskning på kreft hos hund.

Stiftelsen forskningsfondet kreft hos hund er en frittstående stiftelse som ble opprettet i 1997 for å fremme forskning på kreft hos hund, og dermed bidra til å øke hunders livskvalitet og livslengde. 

Flere aktiviteter bidrar til at dette formålet nås, blant annet:

 • Kartlegge utbredelse og forekomst av kreft hos hund
 • Påvise mulige årsakssammenhenger ved kreft hos hund
 • Utvikle behandlingsmetoder ved kreft hos hund
  • Studere sykdomsmekanismer ved kreftutvikling hos hund, herunder forskning som også kan komme til nytte ved tilsvarende sykdommer hos menneske
  • Reisestipend

For 2020 har fondet inntil kr 200 000, - til disposisjon for forskning og aktivitet som faller inn under formålet.

Det forventes at personer eller institusjoner som mottar midler fra fondet publiserer resultater fra den forskningen som er utført og tilkjennegir støtte fra fondet.

Søknaden må inneholde følgende:

 • Bakgrunnen for prosjektet
 • Formål
 • Plan for gjennomføring
  • Eventuelt samarbeid med andre institusjoner, arbeidsfordeling og prosjektansvar
  • Formidling
  • Kostnadsramme
   • Søkerens faglige kvalifikasjoner. Fondet deler ikke ut lønnsmidler.

Det skal sendes inn rapport med regnskap til fondet om hvordan midlene ble benyttet innen ett år etter tildelingen.

Søknadsfrist: 20.12.2019

Søknad sendes:

Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund v/Veronica M. Kristiansen, e-post:veronica.kristiansen@evidensia.no

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til leder Veronica M. Kristiansen, mailadresse som ovenfor.

Stiftelsen forskningsfondet kreft hos hund er et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen, Norsk Kennel Klub, Smådyrpraktiserende veterinærers forening, Veterinærinstituttet og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.