Den norske veterinærforening

Samspillet mellom dyr og mennesker – hva vet vi når det gjelder helse?

02.10.2018
Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT), Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen har startet samarbeidsprosjektet HUNT Én helse, for å få vite mer om samspillet mellom dyr og mennesker når det gjelder helse.

HUNT Én helse er et tilleggsprosjekt under HUNT4 som er en av verdens største befolkningsundersøkelser. Prosjektet er rettet mot dyreeiere i gamle Nord-Trøndelag som har regelmessig kontakt med dyr. I den første fasen rettes oppmerksomheten mot eiere av hund, storfe, gris, sau og hest. Det vil bli samlet inn helsedata og avføringsprøver fra både husdyr/kjæledyr og eier.

Hovedmålet er å studere hvordan biologiske sammenhenger mellom mennesker, dyr og miljø påvirker dyre- og folkehelse.

Veterinærforeningen ser på dette som et viktig prosjekt innen én helse og oppfordrer alle veterinærer til å motivere dyreeiere i de aktuelle områdene om å delta.
Her kan du laste ned en poster eller en folder som kan gis til aktuelle dyreeiere.

Hvis du har spørsmål til studien, kan du kontakte prosjektleder Lisbeth Rannem

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.