Opptak og tidsramme:
Kandidaten må ha vært i praksis i minimum 2 år. Dersom kandidaten har hatt mye relevant praksis kan kandidaten etter søknad tas opp tidligere.

Spesialiseringen må gjennomføres i løpet av minimum 4 år og maksimum 10 år.

Programmet starter i høstterminen. Ved behov for utsettelse må kandidaten søke fagutvalget om gjenopptakelse.

Søknadsfrist: Kommer (er du interessert, så send inn søknad så fort som mulig, da første pulje starter i september 2022)

Klikkbar lenke til info om søknad til spesialistutdanningen

Regelverk
Regelverk og informasjon på fellessider for spesialistutdanningen er ikke oppdatert i henhold til nytt program for hestespesialisering. Dette vil bli korrigert i løpet av ettersommeren 2022.

Informasjonen du finner på denne siden er den gjeldende for hest.

Forløp:
Spesialiseringen er delt inn i syv deler, hver med avsluttende eksamen på slutten av hver periode. Eksaminasjonen er en kombinasjon av skriftlig og muntlig eksaminasjon.

Kandidaten leverer også et antall journaler for hver periode som skal godkjennes av fagutvalget.

Hver periode foregår over en termin (vår eller høst), med unntak av «Halthetsutredning, sportsmedisin og billeddiagnostikk», som foregår over ett år. Hver periode (med unntak av «Generelle ferdigheter, lover og regler») skal inneholde en praksisperiode på 2 uker (10 arbeidsdager) eller 2 x 2 uker (2 x 10 arbeidsdager) på et egnet praksissted. Kandidaten må selv finne praksissted, som må godkjennes av fagutvalget før perioden.

Periodene gjennomføres i følgende rekkefølge:

 1. Generelle ferdigheter, lover og regler
  • En felles samling gjennomføres i stedet for journalinnlevering. Tema: Veterinærens rolle i tvister, plikter til journalføring, god skikk og kollegialitet
 2. Reproduksjon og føllsykdommer – 5 journaler leveres
   
 3. Anestesi og analgesi – 5 journaler leveres
   
 4. Akutt- og intensivbehandling – 5 journaler leveres
   
 5. Indremedisin og ernæring – 5 journaler leveres
   
 6. Generell kirurgi – 5 journaler leveres
   
 7. Halthetsutredning, sportsmedisin og billeddiagnostikk – 10 journaler leveres
  • Går over et helt år med to praksisperioder og avsluttende eksamen på slutten av året.