Den norske veterinærforening

Obligatorisk merking av alle familiedyr

10.08.2018
President Torill Moseng i Veterinærforeningen er en av deltagerne i debatten om obligatorisk merking av familiedyr på Arendalsuka 13. - 18. august.

Politikere fra FrP, MDG og Unge Venstre, sammen med Ole Fjetland, Mattilsynet, og Toril Moseng, Veterinærforeningen, deltar i debatten i regi av Dyrebeskyttelsen Norge.

– Veterinærforeningen fortsetter sitt arbeid for at alle familiedyr skal være id-merket og derfor ønsker vi å bidra i denne debatten, sier Torill Moseng. En obligatorisk identitetsmerking vil sikre identifisering av funnet dyr og tilhørende eier i de tilfeller at dyret er kommet bort fra sin opprinnelige eier
.

Dyr uten kjent eier står i fare for å lide og umerkede dyr uten kjent opphav utgjør en risiko for både dyrehelse og folkehelse. De samfunnsmessige kostnadene forbundet med håndtering av eierløse dyr kan reduseres betraktelig ved et påbud om merking av alle familiedyr.

Et viktig argument for å innføre obligatorisk id-merking er at det sikrer opprinnelsesstatus til dyrene. Dette vil bidra til å hindre smitte både til folk og dyr og avverge ulovlig import. Id-merking vil derfor ha gunstige helsemessige og økonomiske konsekvenser. Det vil redusere økonomiske og personellmessige ressurser i Mattilsynet når det gjelder refusjon til behandling av eierløse dyr.

Innføring av id-merking vil heve statusen til både katter og eksotiske dyr og understreke at alle dyr har egenverdi slik Dyrevelferdsloven påpeker. Veterinærforeningen har i lang tid arbeidet for å få på plass obligatorisk id-merking av familiedyr.

– Norge må komme på linje med resten av Europa når det gjelder obligatorisk id-merking, sier Moseng. Nå er det bare en håndfull land i Europa som mangler dette.

Derfor oppfordrer Veterinærforeningen både Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet til å vurdere id-merking av familiedyr på nytt. Veterinærforeningen mener obligatorisk id-merking vil gagne både dyrevelferd, dyrehelse og folkehelse.

Kontakt i Den norske veterinærforening:
Torill Moseng, president, mobil 930 93 064, e-post: tm@vetnett.no

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.