God økonomisk styring vil si å planlegge, budsjettere, iverksette handlinger og 
følge opp i forhold til budsjettene.

Disse publikasjonene kan være nyttig å lese: