Den norske veterinærforening

Om særforeningen

Akvaveterinærenes forening (AVF) er en særforening under DNV. AVF ble stiftet i 1990 og arbeider for å ivareta medlemmenes faglige, fagpolitiske og kollegiale interesser.
  • AVF utvikler blant annet etterutdanningskurs for medlemmene.
  • AVF arbeider med ulike faglige problemstillinger overfor hovedforeningen, politikere og myndigheter og avgir høringssvar til DNV sentralt.
  • Som AVF-medlem får du tilgang til forenings diskusjonsforum på internett  Her kan du diskutere fag og utveksle synspunkter med kolleger.
  • AVF bidrar med stoff til Norsk veterinærtidsskrift.