Den norske veterinærforening

Om særforeningen

Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening (SVF) er en særforening under Den norske veterinærforening. Foreningen ble stiftet i 1976 og har som formål er å ivareta faglige, fagpolitiske, kollegiale og sosiale interesser innenfor veterinær smådyrpraksis, samt være smådyrpraktikernes kontaktledd utad.

Medlemmer i SVF er gjennom medlemsskapet samtidig medlemmer i World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) og Federation of Companion Animal Veterinary Association (FECAVA)

Medlemskap i SVF koster 1100 kroner i året (gratis for studenter). Medlemskap i SVF forutsetter medlemskap i DNV.