Den norske veterinærforening

Om særforeningen

Forening for veterinær samfunnsmedisin(FVS), tidligere veterinærhygienisk forening (VHF) ble stiftet i 13. desember 1925 og er den eldste særforeningen i DNV. Foreningen skiftet navn på årsmøtet i 2006.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, fagpolitiske, kollegiale
og sosiale interesser. 

Forening for veterinær samfunnsmedisin (FVS) er en landsomfattende forening
for veterinærer med interesse, engasjement og arbeidsfelt innen dyrehelse og
dyrevelferd, mat- og drikkevannstrygghet, miljøfaktorer som innvirker på helsen,
og andre samfunnsmedisinske områder hvor veterinærfaglig kompetanse blir
benyttet. 

FVS er medlem av UEVH - Union europeenne des veterinaires hygienistes, og har
en fast representant, Jorunn Vormeland Dalen , som deltar i dette internasjonale forum for hygieneveterinærer.

FVS har eget område på de lukkede medlemssidene - FVSs Forum. Her kan medlemmer
diskutere fag og utveksle erfaringer med hverandre.

Saker som ønskes tatt opp med FVS rettes til sekretær Ellef Blakstad