Den norske veterinærforening

Om særforeningen

Hestepraktiserende veterinærers forening (HVF) er en særforening under DNV. Foreningen arbeider for å ivareta medlemmenes faglige, fagpolitiske og kollegiale interesser.

HVF utvikler blant annet etterutdanningskurs for medlemmene.

  • HVF arbeider med ulike faglige problemstillinger overfor hovedforeningen, politikere og myndigheter og avgir høringssvar til DNV sentralt.
  • Som HVF-medlem får du tilgang til forenings diskusjonsforum på internett  Her kan du diskutere fag og utveksle synspunkter med kolleger.
  • HVF bidrar med stoff til Norsk veterinærtidsskrift

 

Sekretær i HVF er generalsekretær i DNV, Marie Modal