Den norske veterinærforening

Om utvalget

DNV-A deltar i Akademikernes tariff-forhandlinger mot både staten og KS, samt fører egne tariff-forhandlinger mot klinikkeiernes representanter. DNV-A tar også del i Akademikernes forhandlinger om hovedavtalene i staten og kommunene.