Den norske veterinærforening

Om utvalget

DNV-N fører årlige drøftinger med KS om den kliniske landsomfattende Veterinærvakten, og årlige forhandlinger med Geno om inseminering. DNV-N skal også ivareta næringsinteressene til medlemmene i DNV-N.

 

DNV-N er forhandlingsutvalget for næringsdrivende medlemmer av DNV. Styret er sammensatt av fem personer fordelt på stor- og smådyrpraksis, og styret har sekretærbistand fra DNV sitt sekretariat. Det avholdes normalt fem fysiske styremøter i året pluss telefonmøter. Styrets leder er observatør i DNV sitt sentralstyre og for tiden nestleder i Akademikerne-N.

 

DNV-N bistår næringsdrivende medlemmer med hjelp, og har jevnlig kontakt og møter med GENO og offentlige instanser angående viktige forhold for næringsdrivende veterinærer. DNV-N jobber opp mot GENO og de offentlige instanser for best mulig rammevilkår inkl. arbeidsforhold og avlønning av de næringsdrivende veterinærer.