Den norske veterinærforening

Oppdragsbekreftelse

Oppdragsbekreftelse Del I er et enkelt og kortfattet skjema som DNV anbefaler brukt hver gang det inngås avtale om undersøkelse/behandling. Oppdragsbekreftelse Del II er generelle betingelser som gjelder ved alle oppdrag.

Oppdragsbekreftelse Del I klargjør hvem som er avtaleparter, hvem som skal betale, hva oppdraget går ut på og et prisoverslag (prisinformasjon).

Dokumentet kan brukes som dokumentasjon/bevis i forbindelse med inkasso og søksmål. Oppdragsbekreftelse Del I vil være et såkalt tvangsgrunnlag i forhold til tvangsinndrivelse av utestående pengekrav med bistand fra namsrett/myndighet. Videre vil det kunne dokumentere hva som er avtalt i forbindelse med krav om erstatning eller klage på utførelse av oppdrag/veterinærfaglig utøvelse fra dyreeier.

  Oppdragsbekreftelse_del1.pdf

 

Oppdragsbekreftelse Del II er mer detaljert og omfattende og behøver ikke gis ut mer enn en gang til samme oppdragsgiver/dyreeier.

 Oppdragsbekreftelse_del2.pdf