Saksliste, årsmøte for 2021, den 23. 09.2022 

Sak 1: Konstituering.

            Valg av møteleder

            Valg av referent

            Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 3: Årsmelding 24.09.2021 – 23.09.2022

Sak 4: Revidert regnskap og budsjett ved Katharina Maurstad

Sak 5: Innkomne saker. Ingen innkomne saker.

Sak 6: Fastsettelse av størrelse på eventuelle styrehonorarer ved valgkomitéen

Sak 7: Valg ved leder av valgkomiteen.

Sak 8: DNV-A og DNV-N.

 

                                 

Styret i OVF