Saksliste, årsmøte for 2020, den 24. 09.2021

Sak 1: Konstituering.

            Valg av møteleder

            Valg av referent

            Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 3: Årsmelding 10.09.2020 – 24-09.2021

Sak 4: Revidert regnskap og budsjett ved Katharina Maurstad

Sak 5: Innkomne saker

Sak 6: Fastsettelse av størrelse på eventuelle styrehonorarer ved valgkomitéen

Sak 7: Valg ved leder av valgkomitéen (valgkomitéens forslag)

Sak 8: DNV-A og DNV-N

NB: for å få tilgang til dokumentene det er lenket til på denne siden må du være pålogget vetnett.no som medlem.

Møt opp til kurs og årsmøte, håper vi ses!                                

Styret i OVF

For å delta via Zoom på årsmøtet klikk her