Resultatet ble som følger:
133 svarte på undersøkelsen 
80 var mot navneskifte og 53 var for, altså 60 % / 40%.

60 prosent stemte mot skifte av navn for Opplandene veterinærforening