Kjære medlemmer,

Styret vil herved innkalle dere til årsmøte 2020.

Nærmere informasjon om endelig sted og program for kvelden og sakspapirer kommer senere, nærmere årsmøtet.

På grunn av middagsservering er det fint om dere vil gi beskjed om dere kommer til Regina Bock på rboc@online.no eller SMS til 99 53 14 66 innen torsdag 3. september 2020.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til rboc@online.no innen 10. august 2020.

Eventuell frasigelse av verv sendes til leder av valgkomitéen Merete Engen Enerstvedt på merethe.engen75@gmail.com innen 10.august 2020

Vi håper at så mange som mulig får anledning til å delta!

Velkommen!

Hilsen styret i OVF