Scandic Lillehammer Hotel

Informasjon

Styret vil herved innkalle til årsmøte 2023.


Nærmere informasjon om klokkeslett og sakspapirer kommer senere, nærmere årsmøtet.

På grunn av kaffeservering er det fint om dere som ønsker å delta på årsmøte vil gi beskjed til Regina Bock på e-post eller SMS til 99 53 14 66 innen fredag 8. september 2023.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til Regnina Bock på e-post  innen 14. august 2023.

Eventuell frasigelse av verv sendes til leder av valgkomitéen Merete Engen Enerstvedt på e-post innen 14. august 2023.


Vi håper at så mange som mulig får anledning til å delta!

Velkommen!
Hilsen styret i Opplandene veterinærforening
 

Påmeldingsfrist