Informasjon

Årsmøtet holdes fredag 16.06.2023 i Mattilsynet sine lokaler i Sandnes.

Mer informasjon og saksliste kommer 1-2 uker før årsmøtet.
Frist for å sende inn saker til årsmøte er to uker før (02.06.2023).
Eventuelle saker sendes på e-post til leder Sigve Berland