Det er til nå påvist smitte på 6 hester og Mattilsynet utreder kontaktene til disse. Prøvesvaret fra den første hesten med kverke, ble ikke kjent for Mattilsynet før i august.  Flere hester kan ha blitt smittet og sporingsarbeidet er vanskelig å gjennomføre siden påvisningen strekker seg langt tilbake i tid.

Mer informasjon om symptomer kan du lese om på mattilsynets hjemmeside. Vi ber om at alle som eier og behandler hester følger ekstra godt med i tiden fremover.

Det ligger mye nyttig informasjon om kverke på www.mattilsynet.no

Kverke er en B-sykdom. I retningslinjen står det mer om det offentlige sin forvaltning av sykdommen. Du finner retningslinjen på mattilsynet.no  

Veterinærer som mistenker kverke skal alltid varsle Mattilsynet. Ved mistanke om B- sykdom dekkes utgifter til analysen ved veterinærinstituttet av Mattilsynet. Andre utgifter dekkes av dyreeier.