Informasjon

Innkalling til årsmøte for Telemark lokalforening
Foreningsåret 2021

Velkommen til årsmøte og julebord i Telemark lokalforening på Strøm Mat & Bar i Nedre Hjellegate 11, Skien tirsdag 6.12 kl 19.

Påmelding innan 22.11 til natalie.omvik@gmail.com

Venleg helsing Agnethe, Nora, Jon og Natalie i styret

 Saksliste til årsmøtet

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2: Årsmelding for TVF foreningsåret 2021
Sak 3: Rekneskap for TVF foreningsåret 2021
Sak 4: Handlingsplan
Sak 5: Valg

Evt. innkomne saker kan meldast innan 3.12.22 til natalie.omvik@gmail.com