Oppdatert 02.05. 2022

Tid: Onsdag 11. mai kl.18.00
Sted: Mattilsynets hovedkontor, Stensberggata 25/27, 4.etg.

Innkalling med sakspapirer og lenke til Teams (om du ikke kan delta fysisk) er sendt ut i egen e-post (02.05. 2022)

I forbindelse med årsmøtet vil det bli lett bevertning i form av pizza og brus for de som deltar fysisk.
For fysisk deltagelse ber vi om at du melder deg på ved å sende en e-post til: eirino@gmail.com

Saksliste
  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Årsberetning 2021 (husk pålogging), revidert regnskap 2021 og budsjett 2022
  3. Fastsettelse av størrelse på styrehonorar
  4. Valg
  5. Eventuelt

For detaljert saksliste klikk her (krever pålogging).

PS: Minner om at lokalforeningen har en egen Facebook-gruppe, klikk på lenken for å melde deg på Facebook-siden (invitasjon til møter og arrangementer, samt innkalling til årsmøte vil alltid også sendes ut på e-post).

Vennlig hilsen

Renate Sjølie
Leder, OAV