Agenda for årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Årsberetning 2023
  3. Revidert regnskap 2023, revisors beretning 2023 og budsjett 2024
  4. Fastsettelse av størrelse på styrehonorar
  5. Valg, alle kandidater er kontaktet på forhånd
  6. Forslag til vedtektsendring – sammensetning av styret i lokalforeninger
  7. Eventuelt innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styreleder minst 2 uker før møtet (fredrik.andersen@mattilsynet.no). Innkalling med detaljert saksliste og eventuelle saksdokumenter sendes ut minst 1 uke før møtet.

Vel møtt!

Mvh

Styret i Oslo og Akershus Veterinærforening