Den norske veterinærforening

Oslo

NMBU Veterinærhøgskolen ligger på Adamstuen i Oslo med avdelinger i Tromsø og Sandnes. 

Utdanningen ved NMBU Veterinærhøgskolen gir kompetanse innen  veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin.

Veterinærmedisinen tar for seg dyrehelse og dyrevelferd. Sentralt står kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Fagfeltet omfatter både produksjonsdyr og oppdrettsfisk samt sports- og familiedyr. Samfunnsmedisinen tar for seg alle sider ved forebygging av smitte fra dyr til mennesker – et fagfelt som blir stadig mer etterspurt.

Opptaket skjer via samordnaopptak og starter på høstsemestret, og har plass til 70 studenter.

1. januar 2014 ble Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I 2019 bli Campus Adamstuen nedlagt, og NMBU Veterinærhøgskolen og Universitetsdyresykehuset flytter inn i nye veterinærbygg på Campus Ås.