Den norske veterinærforening

Overenskomster for dyrepleiere, assistenter og veterinærer på plass!

Under følger link til NHOs sider Mat og Landruk

Tariffavtalen