Den norske veterinærforening

Oversikt over tillitsvalgtkurs 2020

16. januar - 16. desember 2020
Veterinærforeningen arrangerer en del tillitsvalgtkurs i løpet av året De vi har planer om å arrangere er listet opp her, men det vil bli endringer, også flere kurs, dersom det er etterspørsel

 

Aktuelle tillitsvalgtkurs for 2020.

Kursene vil bli publisert her etterhvert som dato er fastlagt

Akvakurs 2020.

Grunnkurs København 2020, 26-28 februar.

Tillitsvalgtkurs Veterinærdagene 9-11 mars

Omstillingskurs for tillitsvalgte i statlig sektor Bergen 18-20.mars 2020 - Akademikerne.

Styresamling Veterinærforeningen NMBU

TV kurs omstilling NMBU

Tillitsvalgtkurs i Evidensia

Tillitsvalgtkurs i Anicura

Strategikurs med generalforsamling i DNV-A (Juni?) i Krakow?

Tariffkonferanser i stat og kommune

Regionalkurs for TV i MT i regions stor-Oslo? Rømskog?

Forhandlingskurs stat.

Forhandlingskurs Privat sektor -August?

Omstillingskurs Svalbard Akademikerne?

Evalueringskurs etter lønnsoppgjørene- oktober november? Brno?