Følgende gebyrer er vedtatt av Veterinærforeningens sentralstyre i april 2015 og gjøres gjeldende fra 1. mai 2015

Gebyr for registrering som aspirant (inkludert første årsgebyr)
Veterinærforeningens medlemmer5 000,-
Andre7 500,-
Årlig gebyr frem til ferdig utdanning
Veterinærforeningens medlemmer5 000,-
Andre7 500,-
Fornyelse av autorisasjon (hvert tredje år)
Alle autoriserte øyelysere500,-