Er du ansatt i offentlig sektor har du offentlig tjenestepensjon, enten fra Statens pensjonskasse eller fra andre offentlige tjenestepensjonsleverandører.

Fra og med 2020 vil alle offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere tjene opp sin pensjon etter nye regler. Det betyr at alle som har vært offentlig ansatt før 2020, og fortsetter i stilling som offentlig ansatt, vil få sin pensjonsopptjening etter både de gamle og de nye reglene.

Offentlig tjenestepensjon vil likne mer på pensjonen i folketrygden og i privat sektor, og blir kalt påslagspensjon.

Påslagspensjon

Ny offentlig tjenestepensjon er en påslagspensjon. Ordningen gjelder de som er født i 1963 eller senere og som tjener opp pensjon fra 2020. Påslagspensjon samordnes ikke, men kommer i tillegg til folketrygden. Derav navnet påslagspensjon.

Du tjener opp til påslagspensjon ved at en andel av lønnen din settes av i en pensjonsbeholdning

Offentleg tenestepensjon blir frå 2020 tjent opp i en beholdning som kalles påslagsbeholdning, på samme måte som i folketrygden. Hovedhensikten med omlegging til nye regler er at det skal lønne seg for deg å jobbe lenger. Det skal også bli lettere å veksle mellom å jobbe i offentlig eller privat sektor, uten å tape pensjon.

Hvem gjelder de nye reglene for?
  • Alle som er født i 1963 (eller senere) og er ansatt i en offentlig stilling tjener fra og med 2020 opp til pensjon etter de nye reglene.
  • Alle som har vært offentlig ansatt før 2020, og fortsetter i stilling som offentlig ansatt vil ha sin pensjonsopptjening
  • Fra 2020 blir det innført nye regler der du tjener opp i en pensjonsbeholdning. Den tiden du har vært medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalt opptjeningstid. De nye reglene gjelder alderspensjon for deg som er født i 1963 eller senere. Det er foreløpig ikke vedtatt nye opptjeningsregler for avtalefestet pensjon (AFP), men partene i arbeidslivet er enige om prinsippene for AFP.
  • Er du født før 1963 er det de gamle opptjeningsreglene som gjelder for deg.

 

De nye pensjonsreglene som ble vedtatt av Stortinget i juni 2019, innebærer en rekke lovendringer. Til sammen utgjør de en av de største endringer i offentlig tjenestepensjon noensinne:

  • Nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for personer født i 1963 eller senere. Opptjening etter de nye opptjeningsreglene, kalt påslagspensjon, skal skje fra 1. januar 2020. Påslagspensjon skal kunne tas ut fleksibelt mellom 62 og 75 år.
  • Nye regler for en ytelse som omtales som betinget tjenestepensjon for personer født fra og med 1963. Betinget tjenestepensjon skal være et tillegg til alderspensjonen for dem som ikke kvalifiserer for ny AFP.
  • Ulike tillegg for de første årskullene fra og med 1963 for å kompensere for uheldige konsekvenser av det nye regelverket.
  • Midlertidige regler for tidlig pensjon for personer født fra og med 1963 som har særaldersgrense.
  • Regler for individuell garanti for årskullene 1959–1962.