Den norske veterinærforening

Pensjonsforhandlingene i offentlig sektor er avsluttet

07.03.2018
2. mars ble pensjonsforhandlingene fullført. Veterinærforeningen vil nå lære opp sine tillitsvalgte i offentlig sektor i hva resultatet av forhandlingene betyr.

 

Opplæringen av egne tillitsvalgte vil foregå gjennom forhanlingsutvalget for ansatte veterinærer, DNV-A, og på tillitsvalgtkurs.

Har du spørsmål du ønsker svar på raskt, kan du kontakte sekretariatet.

Forhandlingsavdelingen i Veterinærforeningen ved Mette Rød Fredriksen og Christian Tengs har representert Veterinærforeningens medlemmers interesser i forhandlingene gjennom Akademikersamarbeidet.

Hva betyr forslaget til ny ordning for de ansatte i kommunene, staten og sykehusene?

Hovedtrekkene i den nye ordningen er følgende:

  • Du får en årlig pensjonsopptjening på 5,7 prosent av inntekten din mellom 0 og 12 (G er nå på 93 634 kroner).
  • Du får i tillegg en pensjonsopptjening på inntekt mellom 7,1 G og 12 G på 18,1 prosent.
  • Alle år i arbeid frem til 75 år vil gi pensjonsopptjening.
  • Pensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden.
  • Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med å stå i jobb, uten at pensjonen reduseres.
  • Det innføres en ny AFP-ordning etter mønster av den i privat sektor. Den kommer i tillegg til tjenestepensjon og folketrygd. AFP gir opptjening i alderen 13-61 år, og kan kombineres med arbeid.
  • De som ikke kvalifiserer for ny AFP vil få en betinget tjenestepensjon.

 

Les mer om pensjonsforhandlingene på Akademikernes hjemmesider

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.