Den norske veterinærforening
Torill MosengDNV_02

18. august 2016 11:28

Veterinærforeningen foreslår stans i import av gatehunder

Import av gatehunder og hunder som utgis for å være gatehunder, kan medføre alvorlig, uhelbredelig og dødelig smitte hos mennesker og dyr. Veterinærforeningen ber derfor alle som vurderer å importere slike hunder, om å la det være.

  • Pressemelding
 
Torill MosengDNV_02

28. april 2015 10:58

Dersom dyrevelferden ikke blir vesentlig bedre, bør pelsdyrnæringen avvikles

-Den norske veterinærforening går inn for styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge, hvis det ikke er en omforent vilje til å finne strakstiltak som gir vesentlig bedre forhold for pelsdyrene.

  • Pressemelding
 
050411SED-214162

16. mai 2014 13:26

Den norske veterinærforening støtter bøndenes kamp

-Det er en nær sammenheng mellom god dyrevelferd, høy matkvalitet og riktige matpriser. Som veterinærer er vi opptatt av å skape forståelse for disse sammenhengene. Vi bør produsere mest mulig mat i Norge, der disse hensyn blir ivaretatt, sier Marie Modal som er president i Den norske veterinærforening (DNV).

  • Pressemelding
 
DNVlogo

7. mars 2014 16:15

Veterinærer i smådyrpraksis bør vaksinere seg mot rabies

Økende import av gatehunder fra land der rabies er utbredt, gir økt risiko for rabies i Norge, advarer Den norske veterinærforening. Veterinærer som håndterer hunder og katter med ukjent smittestatus, bør derfor vaksinere seg. Sykdommen er dødelig hvis den ikke behandles før symptomene bryter ut.

  • Pressemelding
 
DNVlogo

8. november 2013 15:58

Statsbudsjettet:Feil å kutte i dyrevelferd

Den norske veterinærforening (DNV) er svært bekymret for dyrevelferden og folke- og dyrehelsen som følge av de kuttene som er gjort i Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon.

  • Pressemelding
 
IMG_1511

28. mai 2013 13:01

Veterinærforeningen advarer mot import av hunder fra Sør- og Øst-Europa

Den norske veterinærforening (DNV) advarer mot import av hunder fra Sør- og Øst-Europa på grunn av faren for smittsomme sykdommer som hundegalskap og dvergbendelorm.

  • Pressemelding
 
DNVlogo

9. februar 2012 11:21

Pressede matpriser gir dårligere dyrevelferd

Tilsynskampanjen som Mattilsynet har gjennomført i fjørfenæringen viser at dyrevelferden må bli betydelig bedre. Veterinærforeningen mener det er en klar sammenheng mellom dyrevelferd og matpriser.

  • Pressemelding
 
DNVlogo

14. juni 2011 11:30

Enklere å ta vare på firbente

Takket være elektronisk identitetsmerking har 208 498 hunder og katter blitt merket i Norge siden 2007. Nå er en ny merkekampanje i gang.

  • Pressemelding