Den norske veterinærforening
kart-til-pressemelding-fargelegging

4. februar 2020 15.21

Én indikator er ikke nok for trafikklyssystemet

- Veterinærforeningen registrer at oppdatering av produksjonskapasitet for lakseoppdrettsområder ved hjelp av trafikklyssystemet, fortsatt bare bestemmes ut fra lakselus som eneste indikatorer. Vi mener flere indikatorer må med for at norsk oppdrettsnæring skal bli mer bærekraftig.

 • Pressemelding
 
Produksjonsdyr

21. juni 2019 15.24

Vil ha regelmessige forskriftsfestede veiledningsbesøk for å bedre dyrevelferd

Dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», som ble vist på NRK Brennpunkt onsdag 19. juni, viser uakseptable forhold hos svineprodusenter. Slike holdninger og behandling av dyr er uakseptabelt og Veterinærforeningen mener at mer systematisk og regelmessig kontakt mellom dyreeier og veterinær, vil bidra til å bedre dyrevelferden.

 • Pressemelding
 
IMG_2744

2. november 2018 15.28

Forvirring rundt veterinærer og fiskehelsebiologer

Masterutdannelsen for fiskehelsebiologer er en biologisk utdanning med fokus på helse hos fisk. Den veterinærmedisinske profesjonsutdanningen for alle dyr inkludert fisk er det kun veterinærene som har.

 • Pressemelding
 
Torill Moseng 25220-003

10. august 2018 16.44

Obligatorisk merking av alle familiedyr

President Torill Moseng i Veterinærforeningen er en av deltagerne i debatten om obligatorisk merking av familiedyr på Arendalsuka 13. - 18. august.

 • Pressemelding
 
villsvin_Skjermbilde

4. juli 2018 14.20

Veterinærforeningen vil begrense villsvinbestanden

Veterinærforeningen støtter krav om politisk handlekraft for å begrense utbredelsen av villsvin i Norge.

 • Pressemelding
 
Torill Moseng 25220-003

6. juni 2018 13.15

Europas veterinærer foreslår forbedringer på Bergens-møte

Representanter for Europas 220 000 veterinærer samles i Bergen 7. - 9. juni for å forbedre dyrehelse, dyrevelferd, folkehelse og beskyttelse av miljøet. Veterinærforeningen, med president Torill Moseng i spissen, er arrangør av møtet i FVE.

 • Pressemelding
 
Ku.NVH.6.02

27. april 2018 13.20

DNB setter markedsføringen av nødnummer for dyr på pause

Veterinærforeningen mener DNBs reklamekampanje knyttet til nødnummer for dyr svekker dyrevelferden. Partene har hatt møte og DNB har gitt Veterinærforeningen beskjed om at man stopper markedsføringen og tar en pause i ytterligere kommunikasjon av det etablerte nødnummeret.

 • Pressemelding
 
Torill Moseng 25220-003

19. april 2018 17.28

DNB gambler med dyrs velferd for å selge forsikringer

DNB spiller på frykt og forsøker å så tvil om hva slags hjelp dyr i Norge får kun for å selge forsikringer. Banken bryter ned et lovfestet system som fungerer og oppnår ikke annet enn å svekke dyrevelferden.

 • Pressemelding
 
Lakselus II Hellefossen 25 sept 09

16. april 2018 11.30

Fiskevelferden må ivaretas ved fjerning av lakselus

Bedre dokumentasjon av avlusing med varmtvann, såkalt termisk avlusing, er nødvendig for å kartlegge antall fisk som får skader eller dør. Slik kan tapene reduseres i neste omgang. Dette er hovedkonklusjonen i en fagartikkel i Norsk veterinærtidsskrift nr. 3/2018.

 • Pressemelding
 
Torill MosengDNV_02

18. august 2016 11.28

Veterinærforeningen foreslår stans i import av gatehunder

Import av gatehunder og hunder som utgis for å være gatehunder, kan medføre alvorlig, uhelbredelig og dødelig smitte hos mennesker og dyr. Veterinærforeningen ber derfor alle som vurderer å importere slike hunder, om å la det være.

 • Pressemelding
 
Torill MosengDNV_02

28. april 2015 10.58

Dersom dyrevelferden ikke blir vesentlig bedre, bør pelsdyrnæringen avvikles

-Den norske veterinærforening går inn for styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge, hvis det ikke er en omforent vilje til å finne strakstiltak som gir vesentlig bedre forhold for pelsdyrene.

 • Pressemelding
 
050411SED-214162

16. mai 2014 13.26

Den norske veterinærforening støtter bøndenes kamp

-Det er en nær sammenheng mellom god dyrevelferd, høy matkvalitet og riktige matpriser. Som veterinærer er vi opptatt av å skape forståelse for disse sammenhengene. Vi bør produsere mest mulig mat i Norge, der disse hensyn blir ivaretatt, sier Marie Modal som er president i Den norske veterinærforening (DNV).

 • Pressemelding
 
 • 1
 • 2