Den norske veterinærforening

Folkehelseinstituttet søker rådgiver/seniorrådgiver - Akutte forgiftninger

Tittel: Rådgiver/seniorådgiver

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 18. desember 2017

Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskader forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har som overordnet mål for forskningen at den skal være av høy kvalitet, internasjonalt konkurransedyktig og ha strategisk betydning for instituttets samfunnsoppdrag og mål. 

Ved Avdeling for akutte forgiftninger er det ledig 2 stillinger som rådgiver/seniorrådgiver. Den ene stillingen er fast og den andre midlertidig med ett års varighet med mulighet for forlengelse/fast tilsetting. Rask tiltredelse er ønskelig. 

Avdelingens hovedoppgave er å gi råd og veiledning til allmennhet og helsetjenesten innen akutte forgiftninger via den døgnåpen telefonrådgivningstjenesten – Giftinformasjonen. Gjennom tjenesten besvares rundt 45000 henvendelser årlig, med høysesong i sommerhalvåret. Å samle, systematisere og gjøre tilgjengelig dokumentasjon som grunnlag for rådgivningstjenesten er også en viktig del av vårt arbeid. Avdelingen driver i tillegg utstrakt informasjonsvirksomhet via ulike kanaler. Avdelingen har per i dag 23 årsverk.

Avdelingen er landets kompetanseorgan for akutte forgiftninger. Viktige målsettinger for avdelingens arbeid er optimal håndtering av akutte forgiftninger, økt kunnskap om forgiftninger og forgiftningsfare i allmennhet og helsetjeneste og god beredskap ved kriser som involverer kjemikalier. Nødvendige forutsetninger for å kunne nå disse målene er høy kompetanse hos avdelingens medarbeidere.

 

Full utlysningstekst finner du her: https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3638407301&link_source_id=1975362273&company_id=2997856081&culture_id=NB-NO

 


Ved Avdeling for akutte forgiftninger er det ledig 2 stillinger som rådgiver/seniorrådgiver. Den ene stillingen er fast og den andre midlertidig med ett års varighet med mulighet for forlengelse/fast tilsetting. Rask tiltredelse er ønskelig. 

Avdelingens hovedoppgave er å gi råd og veiledning til allmennhet og helsetjenesten innen akutte forgiftninger via den døgnåpen telefonrådgivningstjenesten – Giftinformasjonen. Gjennom tjenesten besvares rundt 45000 henvendelser årlig, med høysesong i sommerhalvåret. Å samle, systematisere og gjøre tilgjengelig dokumentasjon som grunnlag for rådgivningstjenesten er også en viktig del av vårt arbeid. Avdelingen driver i tillegg utstrakt informasjonsvirksomhet via ulike kanaler. Avdelingen har per i dag 23 årsverk.