Den norske veterinærforening

Redusere antibiotikabruk ved hudlidelser hos hund

SVF er opptatt av å bidra til redusert og korrekt antibiotikabruk til dyr og tar initiativ til en kampanje for å skape bevissthet rundt bruken av preparater ved hudlidelser hos hund.

En oversikt fra Mattilsynets database over alle forskrivninger av antibiotika til kjæledyr i 2017 viser at minst 1/3 del av alle resepter var relatert til behandling av hudlidelser.
Grundig undersøkelse og en systematisk tilnærming til diagnostikk og behandling av hudrelaterte sykdommer hos hund og katt vil høyst sannsynlig begrense behovet for bruk av antibiotika til disse lidelsene. Siden en så stor andel av alle antibiotikaforskrivninger er relatert til hudlidelser vil en reduksjon i bruken av antibiotika til slike lidelser ha vesentlig betydning for reduksjon i generell antibiotikabruk til hund og katt.

I samarbeid med Mattilsynet oppfordrer SVF alle veterinærer til å ha en bevisst tilnærming når det gjelder all forskrivning av antibiotika generelt og til hudlidelser spesielt.

Siden hudlidelser er hovedtema på SVFs fagseksjon under Veterinærdagene i Trondheim i juni 2019, ønsker vi å ha spesiell oppmerksomhet rundt denne problemstillingen frem mot sommeren, for å se om en systematisk tilnærming kan bidra til redusert bruk av antibiotika.

Fra Babette Taugbøl har vi fått anledning til å distribuere plan for utredning av kløe hos hund med et tilhørende anamneseskjema.

 Utredning kløende hund.pdf
 


 DERMATOLOGI-ANAMNESESKJEMA.pdf


Vi oppfordrer med dette til at disse hjelpemidlene tas i bruk systematisk når hunder fremstilles med kløe i klinisk praksis. Vi er oppmerksom på at det finnes andre aktuelle preparater enn de foreslåtte med tilsvarende effekt men av praktiske grunner har vi ikke ressurser til å liste opp alle. Det viktigste er at man i størst mulig grad benytter preparater uten antibiotika der hvor det er forsvarlig etter systematisk utredning.

Vi oppfordrer samtidig om å gjøre bruk av  Terapianbefalingen for bruk av antibakterielle legemidler til hund og katt Disse er en vesentlig og nyttig forutsetning for å velge korrekt behandling av hudlidelser.

Mattilsynet vil i etterkant hente ut oversikter over forskrivning av antibiotika i en tidsperiode før og etter denne oppfordringen, og vi håper at vi da vil kunne se signifikante forskjeller i bruken.

 

Lykke til!