Den norske veterinærforening

Reiserefusjon

Landbruksdirektoratet gir reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk og tilskudd til kommunale veterinærtjenester. Dette gjør vi for å jevne ut kostnadene mellom husdyrprodusenter som benytter seg av veterinærtjenester og for å sikre tilfredstillende tilgang på dyrehelsepersonell over hele landet til alle døgnets tider.

Informasjon om dette finner dere på Landbruksdirektoratets sider