Den norske veterinærforening

Relevante lover

Veterinærprofesjonen er underlagt en egen lov som regulerer veterinærenes faglige virksomheter på lik linje med det som gjelder for helsepersonell. Loven heter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

I tillegg må veterinærer i utøvelse av profesjonen sin forholde seg til lov om dyrevelferd, og legemiddelloven, samt relevante forskrifter til de enkelte lovene. Lovene finner du på lovdata ved å følge vedlagte linker:

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Lov om dyrevelferd

Lov om legemidler

Markedsføringsloven