Den norske veterinærforening

Representantforslag om å beholde Veterinærinstituttets oppgaver og regionale struktur

21.02.2019
Fra Stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Terje Aasland kommer et forslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet.

-          Vi er glade for at stortingsrepresentantene forstår alvoret og er enige med Veterinærforeningen om å øke bevilgningene til Veterinærinstituttet slik at de kan utføre sitt samfunnsoppdrag, sier Torill Moseng, president i Veterinærforeningen.
Veterinærinstituttet skal både drive forskning og beredskap, sykdomsovervåkning og gi en god forvaltningsstøtte over hele landet noe som er viktig ikke bare for god dyrehelse, men også for folkehelsa.

Stortingsrepresentantene ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 legge fram et forslag om en bevilgning på inntil 20 mill. kroner for å sikre videre drift av Veterinærinstituttets avdelinger over hele landet.

Les hele forslaget her

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.