Trykksaker: 
Veterinærforeningen har avtale med Quick Print (tidl. Strømmen Snartrykk AS), som leverer diverse rekvisita (brevpapir, reseptblokker, diverse attestformularer og stempler) til veterinærer i praksis eller studenter som arbeider i studietiden.