Den norske veterinærforening

Respiratorisk coronavirus (PRCV) påvist i Norge for første gang

03.09.2018
Det er påvist antistoff mot respiratorisk coronavirus (PRCV) i åtte svinebesetninger i Rogaland og Agder og det er mistanke om smitte i flere besetninger.

PRCV er ikke smittsomt for mennesker eller andre husdyr. Det er et virus som i hovedsak angriper luftveien til gris. Smittede dyr har gjerne milde eller ingen symptomer på sykdom, men gjennom smitten kan de bli svekket og bli mer mottagelig for andre infeksjoner.

Vanligvis smitter PRCV gjennom kontakt med andre dyr i flytting, kjøp og salg av gris, men det kan også spres gjennom luften, mennesker og utstyr som kan være bærere av smitten. Man vet foreløpig ikke noe om hvordan smitten har kommet til Norge.

PRCV er en B-sykdom og tiltak går i første omgang ut på å «fryse» situasjonen, få oversikt over utbredelsen og begrense videre spredning av smitte.
Vi har ingen erfaring med denne virussmitten i Norge og vi ber derfor alle veterinærer om å oppdatere seg via Veterinærinstituttets og Mattilsynets hjemmesider. Det er også viktig at god smittebeskyttelse ivaretas.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.