Den norske veterinærforening

Rogaland veterinærforening slår alarm!

19.02.2019
I et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad tirsdag 19. februar 2019 skriver Tone Runhild Skadsem at de nå er bekymret for dyre- og folkehelsen.

Les Tone Runhild Skadsem og Astrid Søyland Grødem sitt leserinnlegg i Stavanger Aftenblad om den varslede nedbemanningen ved Veterinærinstituttet, hvor det påpekes at det viktige samfunnsoppdraget står i fare for å svekkes.

Flere debattinnlegg i Stavanger Aftenblad, tirsdag 19. februar:

Les også leserinnlegget til Snorre Stuen og Marianne Oropeza-Moe fra Nmbu Sandnes
Gambling med dyrehelsen i Rogaland?

Selv på lederplass blir VI-saken tatt opp i dag!
Les om "De viktige veterinærene".

- Det er dramatisk at regjeringspartiene ikke gir en grunnbevilgning og et budsjett som er tilstrekkelig til å utføre det samfunnsoppdraget som Veterinærinstituttet skal gjøre, sier Torill Moseng, president i Veterinærforeningen. 

Veterinærinstituttet er i en situasjon hvor de parallelt med at de skal drive forskning og beredskap, sykdomsovervåkning og gi god forvaltningsstøtte, også er midt oppe i en resurskrevende flytteprosess.
 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.