Innkalling til en sosial kveld med underholdning, og årsmøtet fredag 10. juni!

Kom og bli med! Bli kjent og si hei til andre veterinærer som jobber i Rogaland!

I år vil vi kombinere årsmøte med en sommerfest! Det blir en rask gjennomgang av sakslisten – så blir det pizza, snacks og standup! Vi satser på en knakende kjekk kveld!

Årsmøtet blir i Sandnes kl 19:00 i Jærveien 12. Dette er bygget som Mattilsynet har kontorlokaler. Ta med godt humør og noe godt å ha i glasset til festen!

Selve årsmøte vil det være mulig å delta på digitalt – be om teams-link når du melder deg på.

Påmelding til årsmøtet gjøres til Lena Hollund Surdal på sms 920 86 849, eller e-post lena.surdal@denstoltehane.no innen 06.06.22.  

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av ordstyrer

3. Valg av referent

4. Valg av 2 til å signere årsmøtereferatet

5. Årsmelding for 2021

6. Regnskap for 2021

7. Valg

8. Eventuelt: honorar og andre saker dersom styret har mottatt saker fra medlemmer.

Innstilling fra valgkomiteen blir lagt ut på vår Facebook side når den foreligg og sendt ut via mail.

Styret i RVF, 23.05.2022